Kursusbetingelser

Rekreative kurser

Betingelser
Tilmelding til kurser er bindende, det samme gør sig gældende for kursusdatoer. Der ydes ingen refundering ved forhindret fremmøde eller ikke bestået kursus.

Tilmelding og betalingsbetingelser
Du tilmelder dig et kursus ved at købe det her på siden eller ved at kontakte os pr. telefon, e-mail eller personligt i butikken på Lindgreens Allé 6, 2300 København S. Din plads på et kursus er først booket, når ScubaGear har registreret din betaling og du har modtaget din kursusbekræftelse og kvittering for dette. Når vi har registreret din betaling, vil du ligeledes få adgang til det digitale undervisningsmateriale.
Har du ikke modtaget din kursusbekræftelse senest 2 hverdage efter indbetaling af kursusbeløb, bedes du venligst kontakte os snarest pr. telefon, e-mail eller personligt i butikken på Lindgreens Allé 6, København S. Modtagelse af kursusbekræftelsen er din garanti for, at din plads er reserveret på det hold, der er angivet på bekræftelsen.
Skulle et hold ikke blive oprettet på grund af for få tilmeldte (se minimum antal på det enkelte kursus), underrettes du senest 3 dage før startdato og du bliver anvist et andet hold.

Certificering
For at kunne blive certificeret kræver det, at alle krav - såvel helbredsmæssige, som teoretiske og praktiske - er opfyldt i henhold til de respektive træningsstandarder. Det er ligeledes et krav, at du møder op velforberedt, dvs. at du har gennemgået kursusmaterialet og har besvaret samtlige testspørgsmål efter bedste evne.
ScubaGear lægger vægt på ansvarlighed, modenhed, sund fornuft og forståelse. Opfylder du ikke disse krav forbeholder vi os ret til ikke at certificere kursisten. Det er ligeledes vigtigt, at du har den relevante beklædning og udstyr til kurset.

Ved sygdom
I tilfælde af sygdom, der forhindrer dykning, skal dette oplyses umiddelbart til ScubaGear. Hvis udeblivelse ved sygdom er oplyst umiddelbart til ScubaGear afholdes lektioner uden ekstra omkostninger på et andet anvist hold mod fremvisning af lægeerklæring, der angiver årsag til udeblivelsen. Lægeerklæringen skal være ScubaGear i hænde senest 5 dage efter udeblivelsen for at undgå ekstra omkostninger iht. ovenstående.
Alle kurser skal færdiggøres inden for 6 måneder. Hvis kursisten er startet på kursus og ikke har færdiggjort kurset senest 12 måneder efter seneste kursusstartdato udløber muligheden for at gøre kurset færdigt. Er det gået mellem 6 og 12 måneder fra kursusstart kan der påløbe et gebyr for evaluering af teoretiske og praktiske færdigheder inden fortsættelse af kurset.

Refundering
Hvis kursisten ønsker at afbryde sit kursus, gælder følgende:
Ved afmelding senest 1 måned før kursusstart tilbagebetales kursusgebyret fratrukket SSI-registreringsafgift /materialer.
Ved afmelding mellem 1 og 4 uger før kursusstart tilbagebetales kursusgebyret fratrukket SSI-registreringsafgift/materialer samt et administrationsgebyr (DKK50-250,-).
Ved afmelding mindre end én uge før kursusstart refunderes der ikke noget. Ved selvforskyldt afbrydelse/udeblivelse (f.eks. overarbejde, forsinkelse, forglemmelse mv.), uanset årsag, sker der således ingen refundering. Ekstra lektioner for at indhente en eventuel mistet kursusdag, faktureres til kursisten.
Ved fremvisning af helbredserklæring, der angiver, at lægen permanent fraråder dykning, vil hele det indbetalte beløb blive refunderet -dog fratrukket SSI-registreringsafgift /materialer.
Derudover vil der ikke finde nogen form for refundering sted ved afmelding mindre end 1 uge før kursusstart. Afbrydes kurset af dykkermæssige årsager samt efter accept fra ScubaGear, tilbagebetales kursusbeløbet med fradrag for påbegyndte moduler med kr. 500,- pr. modul.

Forbehold
Vi tager forbehold for trykfejl, tastefejl, prisfejl samt momsændringer, afgifts- og valutastigninger.

 

PRO-kurser

Betingelser
Tilmelding til kurser er bindende, det samme gør sig gældende for kursusdatoer. Der ydes ingen refundering ved forhindret fremmøde eller ikke bestået kursus.

Tilmelding og betalingsbetingelser
Du tilmelder dig et kursus ved at "købe" det her på siden eller ved at kontakte os pr. telefon, e-mail eller personligt i butikken på Lindgreens Allé 6, 2300 København S. Du kan kun tilmelde dig et kursus ved samtidig betaling, dvs. din plads på kurset er først booket, når ScubaGear har registreret din betaling og du har modtaget din kursusbekræftelse og kvittering for dette. Når vi har registreret din betaling, vil du ligeledes få adgang til det digitale undervisningsmateriale.
Har du ikke modtaget din kursusbekræftelse senest 2 hverdage efter indbetaling af kursusbeløb, bedes du venligst kontakte os snarest pr. telefon, e-mail eller personligt i butikken på Lindgreens Allé 6, København S. Modtagelse af kursusbekræftelsen er din garanti for, at din plads er reserveret på det hold, der er angivet på bekræftelsen.
Skulle et hold ikke blive oprettet på grund af for få tilmeldte (se minimum antal på det enkelte kursus), underrettes du senest 3 dage før startdato og du bliver anvist et andet hold.

Certificering
For at kunne blive certificeret kræver det, at alle krav - såvel helbredsmæssige, som teoretiske og praktiske - er opfyldt iht. de respektive træningsstandarder. Det er ligeledes et krav, at du møder op velforberedt, dvs. at du har gennemgået kursusmaterialet og har besvaret samtlige testspørgsmål efter bedste evne.
ScubaGear lægger vægt på ansvarlighed, modenhed, sund fornuft og forståelse. Opfylder du ikke disse krav forbeholder vi os ret til ikke at certificere kursisten. Det er ligeledes vigtigt, at du har den relevante beklædning og udstyr til kurset.

Refundering
Såfremt kursisten ønsker at afbryde sit kursus, gælder følgende:
Ved afmelding senest 1 måned før kursusstart tilbagebetales kursusgebyret fratrukket SSI-registreringsafgift/materialer samt et administrationsgebyr.
Ved afmelding mindre end 1 måneder før kursusstart refunderes der ikke noget. Ved selvforskyldt afbrydelse/udeblivelse (f.eks. overarbejde, forsinkelse, forglemmelse mv.), uanset årsag, sker der således ingen refundering. Ekstra lektioner for at indhente en eventuel mistet kursusdag, faktureres til kursisten.

Forbehold
Vi tager forbehold for trykfejl, tastefejl, prisfejl samt momsændringer, afgifts- og valutastigninger.
 SSI - Scuba Schools International - my.divessi.com - Register Now

TOP