DSF MEDLEM

Som medlem af en dykkerklub under Dansk Sportsdykker Forbund tilbyder vi rabat på køb i vores webshop - ligesom det også er tilfældet i vores fysiske butik. For at opnå rabatten i webshoppen skal du registrere dig med navn og kontaktoplysninger samt kluboplysninger.

Ved køb i den fysiske butik beder vi dig fremvise dit DSF-medlemskort ved køb.

ScubaGear forbeholder sig retten til at bede om en kopi/et skan af dit medlemskort for at kunne give rabat på køb i webshoppen.

Ved oprettelse accepterer du samtidig i at modtage vores nyhedsbrev(e-mail) med specielle tilbud og nyheder.
Forvent ca. 1 - 3 e-mails pr måned.

Tilmeldingform for DSF medlemmer

TOP